Stevenha  |  Chính sách bảo mật thông tin

          Stevenha.com.vn chỉ thu thập thông tin khách hàng nhằm mục đích tiếp nhận, phản hồi ý kiến và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm- dịch vụ của Stevenha. Trong quá trình tiếp nhận, phản hồi ý kiến và giải đáp thắc mắc cho khách hàng, Stevenha.com.vn chỉ thu thập thông tin khách hàng cung cấp bao gồm: tên liên hệ, email, nội dung cần liên hệ,

          Stevenha.com.vn sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để: cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng; Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Stevenha. ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng; Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt; Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Stevenha.com.vn; Stevenha có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

          Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình; Công ty TNHH Stevenha – 22/3 Tân hoá, Phường 1, Quận 11, TP. HCM, Việt Nam. liên hệ trực tiếp tại công ty hoặc thông qua E-mail: stevenha.vn@gmail.com.

          Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình: Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Stevenha.com.vn thực hiện việc này. Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của của Stevenha.com.vn, Khi tiếp nhận những phản hồi này, Stevenha sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

          Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng: thông tin cá nhân của Khách hàng trên Stevenha.com.vn được Sevenha.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Stevenha.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Stevenha cam kết:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Stevenha sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Stevenha